ARTICLE
396
71addaa8757a1151422565c98205e0f8

Avyttring av NSP Nordmaling

NSP Nordmaling som införlivades 2016-01-01 i Gullängets Mekaniska Verkstad, avyttrades 2017-03-15. NSP har tillhört Storskogen Industrier sedan 2010, och varit en del av ÅMV fram till sista december 2015. Ziggma Industriservice AB (Umeå) har övertagit driften av verksamheten.
51