ARTICLE
428
546113a4f82267182aea1011bad68f15

Multifunktionsskåp ger nya möjligheter vid lastning

Hur många gånger har man inte varit i den situationen, att tänk om taket hade varit lite högre eller tänk om jag kunde lastat från sidan istället. Berco utvecklar nu ett skåp som ska kunna ta de flesta typer av last samt möjligheten att kunna lasta från tre olika håll: bak, sida och uppifrån.
51