ARTICLE
445
a6d4ec52ea21d50d4b2fccf3cd12e823

Provkörning av oljebytarmodulen

De första skarpa testerna av oljebytarmodulen är genomförd i Jokkmokksliden, och systemet fungerar bra. Varm, filtrerad olja pumpas 100 meter upp till vindkraftverket på ett snabbt och miljösäkert sätt.
51