ARTICLE
414
bf40889d2be6844fd9a9b5cd49b7a13a

Skellefteåföretaget STV tar historisk stororder värd årsomsättning

Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå har fått i uppdrag av BP att leverera fyra stycken bandvagnar till Georgien. Det är en historisk rekordorder som har tecknats mellan BP i Tbilisi och STV i Skellefteå. Ordern är värd 23 miljoner kronor och är att jämföra med Scandinavian Terrain Vehicles AB normala årsomsättning.
51