ARTICLE
415
15fb36767cd1e7c4cc61d4e12e61be89

STV bygger forskningsmodul till sydpolsexpedition

Chilenska forskningscentret Centro de Estudios Científicos (CECs) har beställt en forskningsmodul av Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) till ett ordervärde överstigande en miljon kronor. CECs är ett privat bolag baserat i Valdivia, Chile som ägnar sin verksamhet åt utveckling, främjande och spridning av vetenskaplig forskning.
51