ARTICLE
412
6058bfb2d24fbe171c394356b4123756

STV får stororder till elkraftsindustrin

STV får en stororder på uppgradering av fyra stycken bandvangar till Vattenfall. Hela ordern som värderas till över tre miljoner kronor hamnar i Skellefteå.
51