ARTICLE
410
6b24250b7a086b8fdc0853182dd4cc04

STV får stororder till elkraftsindustrin

Scandinavian Terrain Vehicles AB stärker nu sin position som ledande leverantör av bandvagnar till elkraftsindustrin. Senaste storordern kommer från ett energibolag. Beställningen till STV avser tre stycken specialutrustade bandvagnar utrustade med fast flak med hög nyttolast. Hela ordern som värderas till nära fem miljoner kronor hamnar i Skellefteå.
51