ARTICLE
413
fbabd8d4a21bc8c0b1e6b96fa9139572

STV får stororder till elkraftsindustrin

STV får en stororder på uppgradering av fyra stycken bandvangar till Vattenfall. Hela ordern som värderas till över tre miljoner kronor hamnar i Skellefteå.
51