ARTICLE
405
a396eb1bda5a442b79975c2601c14dac

STV lanserar ny film på sin Youtube kanal

STV har tagit fram en ny film av största bandvagn TL6 som levereras till Spetsbergen. Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå har fått i uppdrag av Spetsbergen att leverera en bandvagn till Svalbard. Där det råder extrema klimatförhållanden med sträng kyla och svåra förhållanden.
51