ARTICLE
566
32786a26a6bdab8ac3670fba34d332fe

Vandringsfisk i Dalälven

Nya vägar för vandringsfisk i Dalälven På uppdrag av Fortum bygger Gullängets Mekaniska fiskvägar i Dalälven som ska göra det möjligt för siljansöring och harr att ta sig förbi vattenkraftverk när de leker uppströms. I Spjutmo byggs fiskvägar som ska stå klart 2023. Fiskvägarna byggs för att vandringsfiskar som öring och harr ska kunna vandra uppför älven utan att beståndet påverkas. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. Att ha fiskvägar, eller fisktrappor som de också kan kallas, är en lösning som kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP)
51