ARTICLE
568
d6c46e7d7b911b5ea3bb2bff92cffd8c

Behov av svetsare

Vill du jobba i industrin med inriktning svets? Sök till Vuxenutbildningen! Detta är en lärlingsutbildning där 70% av studietiden genomförs på ett företag. Industrin i Örnsköldsvik har stort behov av arbetskraft. Samarbetet med lokala företag gör att vi bedömer möjligheterna till anställning efteråt som stora. Utbildningen är godkänt för studiemedel hos CSN. § Start 27 september 2021 och två terminers studietid. § Sök senast 1 augusti. Mer info och ansökan på Vuxenutbildningens webbplats. Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna.
51